Musikaliska arrangemang

Ett musikband, även känt som ett jazz- eller popband, är en helt frivillig ensemble av musiker, vanligtvis kallad en musikgrupp eller ett musikband, som uppträder tillsammans i en bandmiljö. Musikerna i ett musikband kan vara proffs som utför i sin egen rätt eller kan vara amatörer som försöker bryta sig in i en värld av […]

Read More…